Vragen rondom overlijden

Onderstaand vindt u informatie hoe een en ander bij de families vaak verloopt, die ons benaderen voor het verzorgen van een begrafenis dit vaak verloopt

Is waken bij de overledene nog in gebruik?

Vroeger had men de gewoonte om vanaf het moment van overlijden tot de begrafenis bij de overledene te waken. Men hield de wacht bij de overledene. Dit is uit gebruik, mede door de aula of rouwkamer die vaak elders is. Blijft de overledene in huis, dan wordt er nog verschillend mee omgegaan, maar een regel is er niet.

Hoe gaat condoleren in zijn werk?

Nabestaanden en goede bekenden komen vaak reeds eerder, maar voor de meesten is er een condoleancemoment die in de rouwadvertentie wordt aangekondigd, waarop men de familie deelneming en sterkte kan wensen en waarna de mogelijkheid is om afscheid te nemen van de overledene. Gebruik binnen onze kringen is een met glasplaat afgedekte kist waardoor de overledene te zien is indien nog mogelijk. Het meenemen of achterlaten van bloemen is binnen onze kringen niet in gebruik. Tijdens condoleren is er meestal wel een wake bij de kist, die door familie of bekenden wordt waargenomen.

Wat trek je aan naar een begrafenis?

Over het algemeen geldt de regel dat je aan de rouwkaart af kunt leiden wat er van je verwacht wordt. In onze kringen is de rouwkaart klassiek en conservatief. Dan is een klassieke outfit gepast, wat ook een zekere eenvoud en eerbied aan dit gewicht volle moment geeft en de nabestaanden erg zullen waarderen. Veel zwart of donkergrijs en gedekte kleding

De rouwdienst en begrafenis, welke invulling heeft deze?

Binnen onze kringen gaat er een rouwdienst aan de ter aarde bestelling vooraf. Een dominee of ouderling houdt een meditatie waarin niet de overledene in het middelpunt staat, maar het gewicht volle moment van het gaan uit de tijd in de eeuwigheid benadrukt wordt.

Na de rouwdienst volgt de ter aarde bestelling waarbij ook nog een korte meditatie wordt uitgesproken, waarna een dankwoord door een naaste wordt uitgesproken.

Na de ter aarde bestelling worden alleen de genodigden weer terug verwacht voor een gezamenlijke broodmaaltijd, die sober verloopt om daarmee de indrukken en gedachten aan deze droeve gebeurtenis niet gelijk weg te nemen. Verdere belangstellenden gaan na de begrafenis gelijk weer een ieder zijn of haar weg.

De Bijbel beschrijft in 1 Korinthe 11 de hoed bij vrouwen in de samenkomsten. De vrouwen hebben deze op tijdens de rouwdienst tot na de begrafenis. Bij de broodmaaltijd  na afloop voor alleen de genodigden is het wel/niet ophouden van de hoed divers en een regel is daar niet in.

 

Rouwkleding, is daar een  termijn voor?

Bij ons in het oosten van ons land kent men nog het gebruik van het rouwen gedurende één jaar en zes weken, tenminste voor de naaste familieleden. Voor verdere familie, vrienden en buren, rouwt men korter. Het is streeksgewijs, dus verschillend. Veelal rouwt men voor ouders, kinderen en echtgenoten een jaar en zes weken; voor broers en zusters een half jaar; voor ooms en tantes drie maanden; voor neven en nichten zes weken. Hoe dat zo gekomen is? Niemand kan het zeggen. Het is een oude traditie!

Rouwkleding herkent men vaak aan veel zwart of donkergrijs.

 

Zit u nog met vragen?

Vraag het de begrafenisondernemer. Hij kan u van goede adviezen voorzien.